TURČIANSKE KRÁĽOVSTVO VČIEL A ČÍREJ VODY

18. apríla 2021
in Category: Informácie o krajinách, Travel Blog - Slovensko
0 5268935 180

TURČIANSKE KRÁĽOVSTVO VČIEL A ČÍREJ VODY

Regionálny produkt cestovného ruchu, ktorého cieľom je do Turca prilákať návštevníkov na niekoľkodňové, ale aj dlhodobejšie pobyty. Spája v sebe ponuku prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu s mágiou turčianskych vôd. Práve to je pridanou hodnotou mesta Martin, ktoré je známe jedinečnou polohou uprostred venca hôr. Vďaka svojej histórii a kultúre, termálnym a minerálnym prameňom, horským zdrojom mimoriadne kvalitnej pitnej vody je ideálnym východiskovým bodom pre centrum zdravia.

„Slovo zdravie považujem v uvedenom produkte z hľadiska marketingu v cestovnom ruchu oblastnej organizácie regiónu Turiec za veľmi dôležité, pretože práve naše zdravie je tým, čo nás všetkých zaujíma, do čoho sme ochotní investovať svoj čas, záujem aj finančné prostriedky,“ povedal nám Mgr. Ján Farský, člen komisie Regionálneho rozvoja a cestovného ruchu MsZ Martin.

Aktuálnym cieľom všetkých aktivít je propagovať a zregenerovať návštevnosť regiónu Turiec po ročnom pandemickom výpadku. Na vytvorení ďalších spoločných regionálnych produktov cestovného ruchu by sa malo podieľať Združenie miest a obcí Turca, OO CR Turiec a relevantné subiekty pôsobiace v oblasti CR. Aj tu platí v podstate to isté, čo v meste Martin. V celej Turčianskej záhradke sa organizuje veľa podujatí, ktoré majú miestny charakter a dosah. Svojou atraktivitou však môžu konkurovať medzinárodne navštevovaným tradičným podujatiam a festivalom.

Spôsob medzinárodnej propagácie podujatí, akými sú Turčianske medobranie a vodosláva, Turčianska podkova alebo festival Hory a mesto Martin, sa po dlhom čase našiel. Dokonca o väčšinu zaujímavých regiónov Slovenska prejavila záujem produkcia cestopisných dokumentárnych filmov pre najznámejšie satelitné dokumentárne televízne programy. Až 360 miliónov ľudí si v tomto jedinečnom projekte mohlo pozrieť 11 filmov z najzaujímavejších a zároveň nie veľmi propagovaných lokalít Slovenska, a to v siedmich jazykových mutáciách. Práve filmTuriec – región magických vôd bol vytvorený ako pilotná epizóda. Aktuálne obsadenie sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ani pod novým vedením, žiaľ, tento unikátny projekt nepodporilo, aj keď by zaň takmer nič nezaplatilo. Nechajme sa teda prekvapiť, čo pre nás pripraví obnovenie staronovej agentúry cestovného ruchu pod vedením Václava Miku.