NAJLEPŠIE POZNÁVACIE ZÁJAZDY V AKTUÁLNEJ PONUKE (96) – OSTRAVA, MEDZINÁRODNÝ DEŇ OTCOV

26. apríla 2017
in Category: Informácie o krajinách, Poznávacie zájazdy
0 1522335 71
NAJLEPŠIE POZNÁVACIE ZÁJAZDY V AKTUÁLNEJ PONUKE (96) – OSTRAVA, MEDZINÁRODNÝ DEŇ OTCOV

NAJLEPŠIE POZNÁVACIE ZÁJAZDY V AKTUÁLNEJ PONUKE (96) – OSTRAVA, MEDZINÁRODNÝ DEŇ OTCOV

CA Šíp – Česká republika

Termín:  17. 6. 2017

Cestovná agentúra Šíp pre vás pripravila 1-dňový poznávací zájazd autobusovou dopravou do Ostravy. Cena zájazdu: 15 eur/osoba.

Cena zahŕňa: dopravu luxusným autobusom a sprievodcu CK

Cena nezahŕňa: vstupné

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2 €/ osoba

Program zájazdu:

Ráno o 7,00 hod. odchodza zo Žiliny do Ostravy, prehliadka národnej kultúrnej pamiatky Dolní oblast Vítkovice a Vysokej pece č. 1. Prehliadka Vítkovických železiarní, ktoré tvoria unikátnu industriálnu pamiatku a nezameniteľný symbol Ostravy. Históriu regiónu významne ovplyvnil Salomon Rotschield, ktorý železiarne kúpil v r. 1843, pre zamestnancov začal budovať veľmi bohaté sociálne zázemie – robotnícke kolónie, nemocnicu, materskú školu, kostol.

V areáli je vybudované interaktívne múzeum, kde návštevníkov čaká stretnutie s technickým vývojom, ale tiež s románmi Julesa Verna. Jedinečná výstava odhaľuje tajomstvá technických vynálezov od parného stroja až po súčasnosť.

Po prehliadke odchod autobusom do centra Ostravy. Krátku prehliadka mesta,.
O 16:00 hod. odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hod.