Izrael

AKKO

Hosťom mesta Akko v slede dejín bol aj taký cestovateľ ako Marco Polo alebo ďalší známy človek ...