REGISTRAČNÉ POKLADNE UŽ AJ V CESTOVKÁCH :-(

13. novembra 2014
in Category: Travel Blog - Slovensko
0 6028935 53
REGISTRAČNÉ POKLADNE UŽ AJ V CESTOVKÁCH :-(

REGISTRAČNÉ POKLADNE UŽ AJ V CESTOVKÁCH :-(

Zbojnícke experimenty vlády na okrádanie malých podnikateľov pokračujú v podobe vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákony. Prešiel 2. čítaním v Národnej rade SR dňa 30. 10. 2014 s pripomienkami a bol odovzdaný do Zbierky zákonov. Okrem zákona o dani z príjmov novelizuje v článku VII. aj zákon o elektronických registračných pokladniciach (zákon č. 289/2008 Z. z. v znení zmien a doplnkov).

Od 1. januára 2015 by sa mal rozsah služieb podliehajúcich evidenčnej povinnosti cez ERP rozšíriť aj na oblasť podnikania činnosti cestovných kancelárií (79.12) a činnosť cestovných agentúr (79.11).

V súlade s prechodným ustanovením by sa mala povinnosť používania ERP začať aplikovať najneskôr od 1. 4. 2015. Znamená to, že podľa prechodného ustanovenia bude v období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 ešte možné prijímať tržby u vyššie uvedených druhov služieb v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť bez potreby používania ERP.

Našim zákonodarcom však ušla skutočnosť, že cestovné agentúry sú iba sprostredkovateľom predaja a prijímajú tržby niekoho iného. Práve preto zvýšenie výdavkov prevádzkovej réžie súvisiacich s novým výmyslom vlády môže byť pre niektoré cestovné agentúry v najbiednejších regiónoch Slovenska likvidačné.

Rovnako ako pri zmene zákonov o odvodoch právnických a fyzických osôb rozhodovali ľudia, ktorým pojem odvody nič nehovorili, nestačilo ani prvé finančné zaťaženie pre cestovné agentúry v podobe zákona o ochrane osobných údajov podľa vyhlášky 164/2013 Z. z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení §4 a §5.

Štátny tajomník MF SR Ing. Radko Kuruc, PhD. neakceptoval ani argumenty pracovnej skupiny odborníkov združenia SACKA, ktorí poukázali na to, že v činnosti CK a CA je zavedenie ERP nepotrebné, naopak, pripomenul, že zoznam subjektov, ktoré budú musieť používať ERP, sa po rokovaní v NR SR ešte rozšíri.

Pár percentami z predaja zájazdov takto cestovné agentúry pomôžu vyrovnať stomilionové straty vzniknuté zlými rozhodnutiami vlády a rozkrádaním štátnych financií.