ČIERNA HORA – SLOVENSKO 10:1 (V POMOCI CESTOVNÉMU RUCHU)

ČIERNA HORA – SLOVENSKO 10:1 (V POMOCI CESTOVNÉMU RUCHU)

ČIERNA HORA – SLOVENSKO 10:1 (V POMOCI CESTOVNÉMU RUCHU)

Keď sa chce, tak sa dá, a to aj bez pomoci Európskej únie. Čierna Hora je síce malou krajinou, v ktorej štátnu kasičku napĺňa 25 % príjmu z cestovného ruchu, no v čase epidémie jednou z najštedrejších k svojim daňovníkom.

Tamojšia vláda skutočne pomáhala od začatia prvej vlny, a to plošne nielen cestovným kanceláriám a hotelom. Ušlo sa aj reštauráciám, penziónom, ich personálu a zamestnancom všetkých služieb logistiky turizmu v krajine. Od marca 2020 vláda preplácala 100 % sociálneho a zdravotného poistenia a vyplácala výplaty vo výške zhodnej podľa mesiacov z predošlého roku. To trvalo do konca augusta 2020.

Druhá vlna pomoci nastúpila 1. septembra 2020 bez akýchkoľvek zložitých dotazníkov. Každý dostával 70 % svojho príjmu a 100 % zdravotného a sociálneho poistenia. Vláda svojim občanom v postihnutých odvetviach za tento rok odpustila aj všetky dane. Cestovným kanceláriám sa tento rok podarilo zarobiť približne 10 – 20 % z bežného obratu z čias normálnej sezóny.

Do decembra trvajúcu “druhú vlnu pomoci” sa vláda Čiernej Hory rozhodla predĺžiť. Svojim serióznym prístupom takto dala vedieť, že aj naďalej v budúcnosti s podnikateľmi v cestovnom ruchu počíta ako s daňovými rezidentmi. Šanca, že sa cestovný ruch z problémov dostane počas ďalšej neistej sezóny, je po tejto forme pomoci vyššia. Samotné cestovné kancelárie počítajú, že do konca októbra 2021 by sa ich tržby mohli vrátiť na 60 % tých zvyčajných.

Akým spôsobom prebieha pomoc cestovnému ruchu na Slovensku pravdepodobne viete. Niekto sa dočkal svojich pár percent po deviatich mesiacoch, iný nie. Prvá veľká cestovná kancelária pred pár dňami ohlásila úpadok. Čo bude ďalej? Paradoxom je aj, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR zabudlo na jeden z najdôležitejších segmentov incomingovej turistiky v našej krajine. Nenašiel sa v zozname podnikov cestovného ruchu, ktoré majú nárok žiadať o pomoc pre pokles príjmov nad 40 %.