Vietnam

DALAT

Vďaka Francúzom má Vietnam efektívnu a modernú, aj keď málo používanú železničnú sieť. Dalat ...