Bulharsko

VARNA

Varna, rušné letovisko na pobreží Čierneho mora, je tretím najväčším mestom v Bulharsku. Žije ...